HERKESE FIRSAT EŞİTLİĞİ ! NASIL MI?

Hayat Varlık olarak fırsat eşitliği ilkesini özünde benimsemiş ve tam olarak uygulayan bir şirketiz. İşe alımda, fırsat eşitliğinin toplumsal ilerlemenin ve rekabetçiliğin ön şartı olduğunu biliyor, çeşitliliğin bizi zenginleştirdiğine inanıyoruz. Yaş, cinsiyet (*), inanç, ırk, milliyet, dil, din, medeni hal, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, hamilelik, askerlik vb için eşit imkânlar sağlıyoruz. Biz adayların, bilgi, deneyim, yetenek, performans, pozisyonun gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmalarına ve iş ihtiyaçlarımıza göre karar veriyoruz. • Hayat Varlık’ta objektif kriterlere dayanan, cinsiyet ayrımı yapmayan, önyargılardan uzak ve şeffaf bir ücretlendirme sistemi uyguluyoruz. • Medeni haline veya hamilelik durumuna bakmaksızın tüm çalışanlarımıza ve iş başvurusunda bulunan adaylara eşit fırsat tanırken, doğum öncesi ve sonrasındaki dönemde iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri için, müşteri ile birebir temas halinde olan ekipler dışında kalan çalışanlara esnek çalışma saatleri imkânı sunuyoruz. • Çalışanlarımızın, diğer mesai arkadaşları, müşterilerimiz ile ilişkilerinde, yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, kültürel ve sosyal farklılıklara karşı hassas olmalarına gayret gösteriyor ve bunu onlardan bekliyoruz. (*) Pozitif Ayrımcılık: Kadınlarımız, ne yazık ki ülke nüfusundaki oranlarına göre iş ortamında yeterince temsil edilmemektedirler. Hayat Varlık, işe alım kriterlerlerine uyan adaylar arasından kadınları istihdam etmeyi tercih ediyor. Bu nedenle, çalışanlarımızın %60’ından fazlasını kadınlar oluşturuyor.
0 850
22 22 850
Whatsapp 0530
263 02 53
Hayat Varlık ile ilgili daha fazla bilgi almak ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için e-posta üyeliği yapabilirsiniz.